TRƯỜNG GIANG COMPANY
Dịch vụ bảo vệ tại CONCORDIA INTERNATIONAL

Điểm nổi bật

Lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm tại Concordia International School Hanoi

Thông tin chi tiết

Năm 2017, cùng với sự phát triển của hệ thống giáo dục Quốc tế tại Việt Nam, dịch vụ bảo vệ của Trường Giang đã đặt chân đến nền giáo dục hàng đầu Thế giới. Tại đây Dịch vụ bảo vệ của Công ty được đối tác tin tưởng giao cho quản lý công tác đảm bảo An Ninh, an toàn tại ngôi trường này.