TRƯỜNG GIANG COMPANY
DỊCH VỤ VẨN CHUYỂN HÀNG

Điểm nổi bật

KỊP THỜI - CHÍNH XÁC - AN NINH - AN TOÀN 

Thông tin chi tiết

Bắt đầu từ năm 2014 thương mại điện tự bắt đầu bùng nổ và phát triển nhanh chóng trong cả nước, nắm bắt được xu thế trên công ty Trường Giang đã cho ra đời dịch vụ '' Vận chuyển hàng''

Từ khi thành lập dịch vụ cho đến nay công ty đã phát triển được hệ thống vận chuyển hàng trong khắp cả nước.

Công ty Trường Giang  cam kết đem tới cho khách hàng trải nghiệm Dịch vụ với việc phát triển dịch vụ vận tải trong nước. Thương hiệu Trường Bảo Sơn ra đời trong điều kiện các Công ty doanh nghiệp trên cả nước đang rất cần liên kết với một đối tác vận chuyển chuyên nghiệp. Trên cơ sở sẵn có, chúng tôi đã xây dựng mô hình chuyển hàng hoá cho các đối tác là Siêu thị, Trung tâm thương mại như MM Mega Market, Central Retail...

Đến nay, qua thời gian hoạt động và phát triển thị trường, chúng tôi đã có một mạng lưới vận chuyển sâu rộng trên khắp chiều dài đất nước. Bằng sự nỗ lực của ban lãnh đạo và sự cống hiến sáng tạo của đội ngũ nhân sự nòng cốt, chúng tôi đang dần khảng định thương hiệu vận chuyển Trường Bảo Sơn bằng sự hài lòng tin tưởng của các đối tác.